Stowarzyszenie Muzyczne Forum

Dane szczegółowe stowarzyszenia po kliknięciu w poniższa ikonkę .

Dane KRS: STOWARZYSZENIE MUZYCZNE FORUMStowarzyszenie Muzyczne Forum
ul.Sulechowska 32
66-120 Kargowa
KRS 0000386629
Nr konta 65 1090 1577 0000 0001 1623 8048


Zarząd

Andrzej Wnęk - prezes
Andrzej Rybarczyk - Wiceprezes
Marcin Baer - Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Aleksander Żukowski
Andrzej Majewski
Tomasz GórskiCele Stowarzyszenia Muzyczne Forum

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integracja muzyków poprzez organizowane spotkania ,zloty a także poprzez Forum Zespołów Muzycznych www.muzyczneforum.pl.
2. Wspieranie rozwoju inicjatyw muzycznych w tym także podnoszenia kwalifikacji muzycznych
i wokalnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży poprzez organizowane warsztaty muzyczne, wokalne, szkolenia, prezentacje sprzętu, warsztaty realizacji dźwięku czy warsztaty szkoleniowe wodzireja itp.
3. Rozwój aktywności muzycznej mieszkańców miejscowości gdzie organizowane będą szkolenia , warsztaty czy zloty.
4. Wspieranie działań, mających na celu zwiększenie atrakcyjności imprez muzycznych organizowanych przez inne podmioty czy władze miast
5. Wspieranie działalności kulturalnych od strony muzycznej i artystycznej.
6. Działanie na rzecz budowania i pogłębiania dialogu i tolerancji między ludźmi z innych portali muzycznych
7. Udział członków Stowarzyszenia w życiu społeczno-kulturowym celem propagowania celów statutowych Stowarzyszenia.
8. Organizowanie imprez muzycznych, koncertów w całej Polsce

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

1. Prowadzenie witryny internetowej www.muzyczneforum.pl
2 .Prowadzenie witryny internetowej www.muzycznewarsztaty.pl
3.Organizację imprez, koncertów, zlotów, warsztatów muzycznych oraz innych imprez kulturalnych

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

Statut Stowarzyszenia muzyczne Forum


» Wiecejstatystyka